Servis Sürücüsü Kimdir ?

Ailelerin ve Okulun; öğrencileri, kurum ve kuruluşların; çalışanlarını güvenerek teslim ettikleri; aracını her bakımdan servise hazırlayan, yolculuğunun güvenli ve sağlıklı geçmesi için her türlü önlemi alan; özel nitelikli bir kişidir.

Servis Sürücüsünün Görünümü

 • Görev süresi boyunca METROPOL TURİZM’ in belirlediği kıyafetler giyilmeli
 • Giysiler temiz ve ütülü olmalı,
 • Her gün traş olmalı,
 • Görevi süresince araç içinde veya dışında görev alanlarında sigara içmemeli,
 • Tespih, zincir vb. nesneler taşımamalı.

Servis Sürücüsünün Davranış ve Sorumlulukları

Servis sürücüsünün davranışlarında sevgi ve saygı hakim olmalıdır. Öğrenci, veli, servis rehberi, okul idarecileri ve şirket yöneticileri ya da çalışanları ile ilişkilerinde ve trafikte daima nazik ve hoşgörülü olmalıdır.

Öğrenciler İle İlgili Davranışlar (Okul Servisleri)

 • Öğrencileri araca bindirmek yada indirmek için, çevre trafiğini de dikkate alarak uygun yer seçilir.
 • Okul bahçesinde Servis Müdürünün veya yardımcılarının gösterdikleri yere park edilir. Kontak anahtarı araç üzerinde bırakılmaz. Araçtan inilip yanında beklenir.
 • Öğrenciler araca bindiğinde kapı kapatılır. Bütün öğrenciler yerine oturup emniyet kemerini takmadan ve Servis Rehberinin “hareket edebiliriz” uyarısını almadan asla hareket edilmez.
 • Sabah geç kalan, emniyet kemerini takmayan, araç içi kurallara uymayan ve benzeri davranışlarda bulunan öğrenciler hiçbir zaman azarlanmaz, onların gururunu kırıcı sözler söylenmez. Uygun olmayan bir davranış varsa, “Araç İçi Uygunsuzluk Formu” doldurularak, Servis Müdürlüğüne iletilir.
 • Öğrencilerin farklı yerlerde inme talepleri kabul edilmez. Sorun çıkması durumunda Servis Müdürüne, Servis Sorumlusuna ve gerekirse öğrenci velisine bilgi verilir, görüş ve kararları doğrultusunda hareket edilir.
 • Öğrencilerin eve bırakılmalarında, aile bireylerinden birine teslim edilmiş olduğundan emin değilseniz, öğrenci velisini, gerekirse Servis Müdürünü veya Servis Sorumlusunu arayıp, kararları doğrultusunda hareket edilir.
 • Öğrencilerin alışveriş ve benzeri nedenlerle aracı durdurma talepleri karşılanmaz.
 • Öğrencilerle şaka yapılmaz, konuşurken argo sözcük kullanılmaz.
 • Öğrencinin kendisini, ailesini, arkadaşları, tuttuğu takımı ve benzeri değerleri ile ilgili hiçbir koşulda olumsuz şeyler konuşulmaz.
 • Hangi nedenle olursa olsun, öğrencilere fiziki müdahalede veya kaba muamelede bulunulmaz.
 • Öğrencilerle sarılma, kucaklaşma, öpme ve benzeri fiziki temaslarda bulunulmaz.
 • Araç içinde öğrenci varken yakıt alma ve benzeri araç ihtiyaçları için durulmaz.
 • Giyim-kuşam, kılık-kıyafet, konuşma ve davranışlarla öğrencilere iyi bir örnek olunur.

Yolcular İle İlgili Davranışlar (Firma Servisleri)

 • Yolcuları araca bindirirken yada indirirken, çevre trafiğini de dikkate alarak uygun yer seçilir.
 • Yolcular araca bindiğinde kapı kapatılır, bütün yolcular araca binmeden asla hareket edilmez.
 • Yolcuların mevcut güzergah dışındaki yerlerden gitmek istemeleri kabul edilmez.
 • Sorun çıkması durumunda Servis Müdürüne veya Servis Sorumlusuna bilgi verilir, görüş ve kararları doğrultusunda hareket edilir.
 • Yolcuların alışveriş ve benzeri nedenlerle aracı durdurma talepleri karşılanmaz.
 • Yolcularla şaka yapılmaz, konuşurken argo sözcük kullanılmaz.
 • Hangi nedenle olursa olsun, yolculara fiziki müdahalede veya kaba muamelede bulunulmaz.
 • Araç içinde yolcular varken yakıt alma ve benzeri araç ihtiyaçları için durulmaz.
 • Giyim-kuşam, kılık-kıyafet, konuşma ve davranışlarla METROPOL TURİZM’ in temsil edildiği düşüncesiyle örnek şekilde hareket edilir.
 • Yolcularla hiçbir şekilde iletişim kuralları haricinde, tartışma, yorum, taraf olma v.s. gibi diyalog ve ilişkilere kesinlikle girilmez.

Veliler İle İlgili Davranışlar

 • Öğrenci velileriyle ilgili davranışlarımızın temelinde sabır, hoşgörü ve nezaket olmalıdır.
 • Velilerle görüşürken, daima ölçülü olunur, hiçbir koşulda nezaket kuralları aşılmaz.
 • Velilerle görüşürken iyi bir dinleyici olunur. Konuşması bitene kadar sözü kesilmez.
 • İhtiyaç halinde not alınır. Doğabilecek sorunlarla yorumda bulunulmadan Servis Müdürüne veya Servis Sorumlusuna yönlendirilir.
 • Aksamalarda velilerin bilgilenmeleri sağlanır.
 • Kişisel işler için velilerden yardım istenmez.
 • Sabahları klakson veya zilin çalınması yönünde bir talep gelirse, nazik bir şekilde bunun kurallara aykırı olduğu hatırlatılır. Israr edilirse Servis Müdürüne veya Servis Sorumlusuna bilgi verilir.
 • Saatler TRT 1 saatine göre ayarlanır. Velilerin saatiyle farklılıklar varsa, onlara da TRT 1 saatine göre ayarlamaları önerilir.
 • Velilerin gün içinde ulaşabilmesi için telefonlar görüşmeye hazır bulundurulur. Velilerle yapılan görüşmelerden sonra, araç içinde veya öğrencilerin yanında görüş beyan edilmez.
 • Velilere ait telefon numaraları, adres bilgileri veya herhangi bir bilgi bir başkasına verilmez.

Servis Rehberleri İle İlgili Davranışlar

 • Servis rehberleri de METROPOL TURİZM’ in çalışanıdır. Onlarla ilgili davranışlarımızda da diğer çalışanlarla olduğu gibi nezaket kuralları içinde olmalıdır.
 • Gerek davranışlarda ve gerekse hitaplarda asla nezaket ve ahlak kuralları dışına çıkılmamalıdır.
 • Servis Rehberleri yaşça bizden küçük, yakınımız ve hatta akrabamız olsa bile onlara isimleri sonunda “…. Hanım” biçiminde hitap etmeliyiz.
 • Hitaplarda ve davranışlarda mesafeli olunmalı, özellikle laubalilik olarak algılanabilecek hitap ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
 • Servis rehberinin sürücülerden yapmasını istediği şeyleri, METROPOL TURİZM’ in öğrenci ve velilere karşı yerine getirilmesi gereken sorumlulukları olarak anlaşılmalı, bunlar hiçbir zaman kişilik sorunu haline getirilmemelidir.
 • Servis Rehberinin, sabahları evinden almasına, akşamları evine bırakılmasına özen gösterilir.
 • Servis Rehberleri’ne yaptığı işlerde mümkün olduğunca yardımcı olunur. Hatalı davranışları görülürse, Servis Müdürü veya Servis Sorumlusu bilgilendirilir.

Araç İle İlgili Davranışlar

 • Aylık Araç Denetim Raporlarında aranacak hususlar kitabın sonuna eklenmiştir. Denetimlerden önce bunlar kontrol edilip, eksikleri tamamlanmalıdır.
 • Araçlar Servis Hizmet Yönetmeliğine ve METROPOL TURİZM’ in belirlediği standartlara uygun donanımda olmalıdır.
 • Araçların otomatik kapısı ve 10 cm. açılan camları standartlara uygun ve çalışır durumda olmalıdır. 10 cm. den fazla açılan camlara tel kafes taktırılmış olmalıdır.
 • Emniyet kemerleri eksiksiz ve standartlara uygun olmalıdır.
 • Stepne dahil tüm lastikler yeni, hava basıncı standardına uygun olmalıdır.
 • Işıklı dur levhası standardında, arka sol camda, otomatik açılan kapıya bağlı ve çalışır durumda olmalıdır.
 • Yangın Söndürme Cihazları kolay ulaşılabilir bir yerde ve tüpleri dolu olmalıdır.
 • Trafik seti kolay ulaşılabilir bir yerde muhafaza edilmelidir.
 • Araçlar, mümkün olduğunca, fabrikadan çıktığı gibi muhafaza edilmeli, gereksiz aksesuarlar, süslemeler ve benzeri şeyler kullanılmamalıdır.
 • Araçların dışına METROPOL TURİZM’ in belirlediği okula ve firmaya ait logolardan başka hiçbir logo, yazı, çıkartma, şerit ve benzeri bulundurulmaz.
 • Araçların içi ve dışı daima temiz olmalıdır.

Metropol Turizm ve 3 ncü Şahıslar İle İlgili Davranışlar

 • Çalışma koşulları, servisler ve diğer konularda yeterince bilgilenildiğinden emin olunmalıdır.
 • METROPOL TURİZM’ den gelen talepler o an için itirazsız yerine getirilir. Doğabileceği düşünülen veya doğan sıkıntılar daha sonra ilgili kişilere iletilir. Ancak hiçbir koşulda işin aksamasına fırsat verilmez.
 • METROPOL TURİZM ailesinin bir bireyi olarak, gerek kişisel ve gerekse araç ile yapılacak olan her davranışın kuruma ya prestij sağlayacağı yada zarar vereceği hiçbir zaman akıldan çıkarılmaz.
 • Aylık araç denetimlerinin ihtiyaç ve zorunluluk nedeniyle yapıldığı bilinciyle hareket edilir ve denetimi yapanlara yardımcı olunur.
 • METROPOL TURİZM’ i ilgilendiren bir bilgi Servis Müdürüne veya Servis Sorumlusuna zamanında bildirilir.
 • Cep telefonları çalışır durumda ve 24 saat açık bulundurulur.
 • Servis Rehberinin, Servis Müdürünün, Servis Sorumlusunun, servisteki öğrenci velilerinin ve METROPOL TURİZM’ in ofis telefonları cep telefonuna ve ayrıca başka bir yere kaydedilir.
 • Trafik kurallarına uyulur, hoşgörülü ve saygın davranışlarla örnek oluşturulur.
 • Trafikte seyrederken, başka bir araçla hiçbir zaman tartışılmaz.
 • Öğrenci alırken veya bırakırken klakson çalınmaz.
 • Servis yaparken METROPOL TURİZM’ e ait başka bir araç geçilmez.
 • Servis yapıldığı süreç içinde kısa huzmeli farlar açık tutulur.
 • Araç içinde öğrenci varken, aracın içinin dışarıdan görünebilmesi için her türlü tedbir alınır. Hava iyice aydınlık değilse araç içi ışıklar sürekli açık bulundurulur.
 • TEM yolunda 80 km, şehir içinde 50 km olan hız limitleri hiçbir koşulda aşılmaz.
  Servis, ancak 45 gün önceden haber vermek koşuluyla bırakılabilir. Aksi taktirde doğabilecek her türlü maddi ve manevi sorumluluk sürücüye ait olur.